Оборудване

Тук ще намерите информация за видовете оборудване, които можете да използвате, както и кратко описание за какво е полезно то.

Ако не сте сигурни в съвместимостта на оборудването си със система barsy, винаги може да направите заявка за проверка за съвместимост от наш екип.

barsy

Точка за продажба (POS)

Точка за продажба (POS)

POS терминалите са специализирани устройства, които са създадени за работа в търговски обекти и системи. Наричат се терминали поради причината, че включват различни по функция POS устройства в едно физическо тяло. Често срещано е в такъв терминал да има POS компютър,екран управляван чрез допир, клиентски екран, четец за карти и др.

Вижте повече

Тъч монитори (touch screen)

Тъч монитори (touch screen)

Монитори управлявани чрез допир са монитори в които е вградена технология "чувствителен на допир". Това дава възможност да взаимодействате с компютъра по начин аналогичен на таблетите и модерните "умни" телефони.

Вижте повече

Фискални принтери (касови апарати)

Фискални принтери  (касови апарати)

Фискалните принтери са pos принтери с вграден данъчен терминал. Те са задължителни по закон и отговарят за разпечатване на фискална бележка удостоверяваща продажба на стока или услуга.

Вижте повече

Служебни принтери (кухненски)

Служебни принтери  (кухненски)

Служебните или pos принтери са специализирани принтери за pos системи. Резултата от работата на тези принтери обикновено са бележки за издаване на артикули от бара, бележки за поръчки към кухнята и други служебни/системни бележки

Вижте повече

Търговски везни

Търговски везни

Електронната везна е устройство, което измерва тегло и предава информацията за измереното тегло към компютър или друго оборудване. Чрез използване на електронна везна улеснявате оператора при продажба на стоки продавани "насипно". Намалявате времето за операцията по претегляне и маркиране на претегленото тегло в система barsy.

Вижте повече

Защитно захранване (UPS)

Защитно захранване (UPS)

UPS защитата е устройство което работи на принцип подобен на акумулаторната батерия. То ви позволява да работите със системата(10-20 минути) дори когато "тока спре". Друга негова изключително важна функция е предпазване от токови удари и нестабилност на електрическата мрежа.

Вижте повече

Баркод четец

Баркод четец

Баркод четец е специализирано устройство за разпознаване на изображения тип "баркод". Баркод е стандарт създаден и използван за идентифициране на артикули в pos системите. Резултата от използване на баркод четец на касата или в склада на търговската система е многократно по-бързо и точно определяне на артикул, който искаме да продадем, заредим или ревизираме.

Вижте повече

Колектор за данни

Колектор за данни

Баркод терминала е специализирано устройство за разпознаване на изображения тип "баркод". Като основни функции отговаря на баркод четец, но с една съществена разлика. Баркод терминал работи като самостоятелно устройство - без да е включен в компютър. Прочетените данни се пазят в терминала и се прехвърлят към компютър в удобен за оператора момент.

Вижте повече

Карточетец

Карточетец

Карточетец за магнитни и безконтактни карти са устройства които могат да четат информация записана на карта подобни на банковите карти.
Карточетците в комбинация с правилния вид карти могат да бъдат използвани, както за издаване на клиентски карти с отстъпка, така и за повишаване сигурност на достъп и скоростта на работа на персонала със системата barsy.

Вижте повече