Търговски везни

Електронни везни представляват измервателен уред, които може да дигитализира събраната инфорамция и да я предаде към управляващия софтуер.

Това спестява ръчното въвеждане и изписване на стоки, които се нуждаят от претегляне преди продажба.

Система Barsy текущо поддържа съвместимост (експорт на артикули и генериране на баркодови номера) с електронните везни DIGI и е отворена за внедряване на други марки.

Търговски везни

Основни видове по предназначение

Етикираща везна

Работи самостоятелно и отдалечено от касова зона. Измерва и отпечатва етикет за стоката

Търговска везна

Работи в касовата зона, постоянно свъзана с касата. Предава информацията в момента на маркирането

Примерни решения

Етикираща везна Digi

Етикираща везна Digi

Търговска везна Elicom

Търговска везна Elicom

Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване